cadab5b5e2edc8fd0be291b8900822aba97c3444

www.naiva.rs


PRODAJA SLIKA

ZANIMLJIVA PRIČA O KRAJPUTAŠU U JAGODINI


Rekli su o slikarstvu...

Rekli su o slikarstvu


GALERIJA

Radovi Dragana Gligorijevića Glige podeljeni su u 3 galerije:

NAIVA

IKONE

PEJZAŽI

Galerija - Naiva
 

Galerija - Ikone


Galerija - Pejzaži


IZOŽBE I SLIKARSKE KOLONIJE

Fotografije sa izložbi i slikarskih kolonija


FOTOGRAFIJE IZ ŽIVOTA

Fotogrfije iz života Dragana Gligorijevića Glige